Přihláška

Vypsané kurzy

Modul A služby Komplexní servis se seminářem v hotelu Hilton
Datum:         listopad.2019 (přesné datum bude určeno 22.10.2019)
Místo:           Hilton Praha, Pobřežní 1, Praha 8
Program:      08.40 až 08.50 registrace účastníků
                       09.00 až 17.00 Seminář
Cena:             2.900,- Kč
Poznámka:   Podmínkou účasti je maturita