Konkurz nanečisto

Po absolvování přípravy si dosaženou úroveň můžete ověřit konkurzem nanečisto.

Pečlivě jsou procvičeny všechny disciplíny, se kterými se u výběrových řízení leteckých společností můžete setkat. Po každém bloku následuje vyhodnocení a je formulováno doporučení, co lze učinit lépe. Nácvik je prováděn v malé skupině tak, aby byl zajištěn individuální přístup ke každému účastníkovi. Těm, kteří prokáží dostatečnou úroveň, je vydán Certifikát.

Konkurz nanečisto je náš bonus. Pro účastníky služby Komplexní servis není spojen s žádnými dalšími poplatky či závazky (včetně vystavení Certifikátu).

Certifikát CAS Praha Ruzyně - ukázka