Komplexní servis

Komplexní servis je vhodný pro zájemce o povolání palubního průvodčí, kteří chtějí ke konkurzu letecké společnosti profesionálně připravit a provést všemi úskalími od nápadu toto povolání vykonávat, přes úspěšný konkurz, až po první let.

Komplexního servis je výběrovou záležitostí. Podmínkou pro jeho poskytnutí je kladné vyhodnocení Dotazníku a Doplňkového dotazníku výběrovou komisí.

Komplexní servis se skládá ze tří modulů:

 • Zpřístupnění základního internetového kurzu

  Základní internetový kurz „Jak se stát letuškou/stevardem“ je velmi efektivní formou, jak získat základní informace o povolání letušky/stevarda. Díky 24 lekcím, určeným k samostatnému studiu, se dozvíte, jaký by zájemce o toto povolání měl být. Podrobně jsou rozebrány konkrétní požadavky některých leteckých společností. Rovněž se dozvíte, jak probíhají konkurzy leteckých  společností, a jak se na tyto konkurzy můžete připravit. Součástí kurzu je též učebnice specializované angličtiny pro palubní průvodčí, která není na trhu běžně k dispozici. 

 • Absolvování Semináře v hotelu Hilton

  Po absolvování Základního internetového kurzu máte možnost se s námi sejít na jednodenním semináři v hotelu Hilton. Prostředí pětihvězdičkového hotelu volíme zejména proto, protože renomované letecké společnosti právě v hotelích této kategorie provádí svá výběrová řízení. Základním smyslem semináře je poskytnout Vám nezkreslené informace a objektivně zjistit Vaši současnou úroveň ve vztahu k požadavkům letecké společnosti, pro kterou byste rádi pracovali. Detailně je rozebrána první polovina všech kroků, které je nutno učinit od nápadu stát se letuškou/stevardem, až po naplnění tohoto cíle.

  Máte též možnost ověřit si svoji znalost angličtiny, případně dalších jazyků. Můžete se poradit s lektorkou estetiky a uniformové kázně a vizážistkou v jedné osobě. Pohovoříte si se členy výběrové komise. Během přestávek jsou Vám k dispozici úspěšní absolventi předchozích seminářů, kteří již létají u rozličných leteckých společností. Rádi Vám předají své zkušenosti!

  Podrobně je vysvětlen obsah Modulů B a C.

 • Vyhodnocení Vaší úrovně a formulace doporučení

  Členové komise vyhodnocují získané informace, stanovují úroveň jednotlivých účastníků a formulují pro každého účastníka semináře doporučení, jak dále postupovat. O výsledku jsou účastníci informování.

  V případě dostatečných znalostí obdrží účastník semináře nabídku absolvovat modul B – Příprava ke konkurzu a  modul C – Individuální péče. 

  V případě nedostatečných znalostí obdrží účastník detailní informaci o tom, kde má rezervy. Zdarma má potom možnost navštívit kterýkoli následující seminář a dostatečnou úroveň prokázat. 

 • Příprava ke konkurzu

  Celodenní teoretická příprava začíná registrací účastníků, pokračuje prezentací o konkurzech leteckých společností a informací, jak se na tyto konkurzy přihlásit. Rozebrány jsou všechny zbylé kroky z pohledu zájemce o zaměstnání.

  Na konkurz pohlédnete očima předsedy výběrové komise i očima úspěšného účastníka výběrového řízení. Zmíníme se o správné komunikaci s potenciálním zaměstnavatelem. Pohovoříme o požadavcích na zdravotní způsobilost k létání a možných rizicích v této oblasti. Zazní velmi důležitá informace o neverbální komunikaci. Zkušený palubní průvodčí podá informaci o možných situacích za letu, které jsou častým tématem výběrových řízení. 

 • Zaslání manuálu „Otázky a odpovědi“

  Manuál odpovídá na naprostou většinu otázek, které si lze v procesu „Jak se stát letuškou/stevardem“ položit. Pokud obdržíme od kohokoli nějaký nový dotaz, manuál o odpověď na tento dotaz rozšíříme a aktualizovanou verzi zašleme.

  Výňatek z nejčastěji pokládaných otázek:
  Kdo je palubní průvodčí (letuška/stevard) a jaké by měla/měl mít vlastnosti?
  Jaké budou moje příjmy a moje výdaje?
  Jak se na konkurz mám přihlásit a jak takový konkurz probíhá?
  Jak je to s ubytováním a s dopravou na letiště?

 • Připomínkování strukturovaného životopisu

  K výběrovým řízením se hlásí zpravidla několik set zájemců, kteří zástupcům letecké společnosti předkládají svůj životopis. Do druhého kola výběrového řízení jich pak bývá pozváno zpravidla okolo dvaceti. Nesprávně, nebo neoptimálně napsaný životopis má tedy za následek vyřazení více než devadesáti procent zájemců ihned v prvním kole.

  Naše služba v této oblasti spočívá v zaslání instrukcí, jak strukturovaný životopis napsat a v následné recenzi předlohy, předsedou výběrové komise. Ti, kteří naší nabídky využijí, nejsou z důvodu nevhodně napsaného životopisu z výběrového řízení vyřazeni bez výjimky nikdy! 

 • Poradenství a asistence

   Mladí lidé pochopitelně nemají dostatek zkušeností, a proto jim hrozí celá řada rizik. Nejčernějším scénářem je situace, kdy zájemce o létání opustí nevhodným způsobem dosavadní dobré zaměstnání a vysněné povolání letušky/stevarda z nějakých důvodů nezíská. Příčinou může být zdravotní nezpůsobilost pro výkon povolání, nesolidnost samotné letecké společnosti, nebo její ekonomické problémy a podobně. Tyto případy bohužel nejsou ojedinělé.

  Tým našich odborníků, včetně právníků, lékařů a personalistů, je připraven Vás před riziky po celou dobu naší spolupráce účinně chránit. Mimo to jsme schopni Vám efektivně poradit ve všech představitelných situacích. 

 • Informování o konkurzech až po dosažení cíle

  Disponujeme komplexní databází webových adres a dalších zdrojů informací o případných konkurzech. Výběrová řízení umíme též s vysokou mírou pravděpodobnosti předpovídat. Zda se nekoná nějaký nový konkurz letecké společnosti prověřujeme denně. Naše klienty informujeme v průměru o čtyřiceti konkurzech ročně prostřednictvím dokumentu Newsletter.

  Periodicky a s předstihem zasíláme přehledný souhrn všech aktuálních konkurzů.

Moduly A, B a C jsou zpoplatněny. Pro nezaměstnané je však Modul A zdarma.

Moduly B a C nabízíme pouze úspěšným absolventům modulu A.

Mám zájem o modul A služby Komplexní servis